Egohumanisterna

Invandring och mörkläggning


Logik förlag har nyligen släppt en svensk översättning av den danske författaren Kristian Tørnings ”Egohumanisterna. De nya totalitärerna” (169 s.). På danska heter boken ”Egohumanisterne – og deres totalitære identitetsprojekt”. Förmodligen anspelar den svenska titeln på den brittiske journalisten Roland Huntfords bok om svenskarna, som på engelska gavs titeln ”The New Totalitarians” (1972). På svenska har den en helt annan titel: ”Det blinda Sverige”. Någon likhet mellan de båda böckerna kan jag emellertid inte finna. Huntford ger många exempel, både självupplevda och andra. Tørning ger varken litteraturreferenser eller några exempel. I förordet förklarar han att boken är skriven som ”en inre nödvändighet” och att han visserligen inte hade lust att skriva den, men det måste göras ”för att jag har barn och för att egohumanisterna förstör deras framtid”. Tørnings ambition är att ge en teoretiskt sammanhängande översikt av hur egohumanisterna tänker och agerar, liksom en förklaring till varför de är…

View original post 1 235 fler ord

Annonser

Fortsatt massinvandring och befolkningsförändring

Invandring och mörkläggning

Häromdagen kom årets siffror från Statistiska Centralbyrån med uppgifter om befolkningssammansättningen för 2017, baserade på vår folkbokföring. Då varken systemmedia eller politiker berättar om vidden av Sveriges omvälvande demografiska förändring, har sedan flera år denna blogg i samarbete med Affes Statistikblogg, presenterat mörklagda fakta. Diagrammet nedan speglar förändringarna sedan millennieskiftet mellan invånare med svensk och utrikes bakgrund. Befolkningen med utländsk bakgrund har ökat med 1 262 841 personer medan den svenskättade delen av befolkningen minskat med 21 917 personer. (Personer med en utrikes och en svenskfödd förälder har delats 50/50 i statistiken).

View original post 689 fler ord

Västvärldens tappade kompass

anthropocene

Efter Andra Världskriget var Sverige och flertalet västländer demokratier, inte bara till namnet utan även de facto. Vi hade fri och lika rösträtt för alla vuxna och vi hade möjlighet att påverka inriktningen av politiken i landet via röstsedeln. När jag engagerade mig politiskt redan för 60 år sedan, kunde vi välja mellan olika värdegrunder med Högern som stod för en konservativ och nationalistisk, Folkpartiet som stod för en frisinnad och liberal, Bondeförbundet som slog vakt om jordbrukarnas och landsbygdens intressen och Socialdemokraterna som tillsammans med Kommunisterna ville omdana samhället i en socialistisk riktning. Den stora ideologiska skiljelinjen gick mellan de borgliga partierna som ville ha en marknadsekonomi med fritt företagande och vänsterpartierna som ville socialisera företagen. Det kändes ytterst meningsfullt att gå och rösta i valen och skillnaden mellan värdegrunderna som stod mot varandra var tydlig.

De fria valen i västländerna gav oss ett moraliskt tolkningsföreträde före samhällssystem som…

View original post 1 089 fler ord

Kan vi beskatta de rika mer och hårdare?

anthropocene

Jag har i tidigare krönikor pekat på den tickande ekonomiska bomben med den kraftiga snedfördelningen av den ekonomiska tillväxtens frukter. Oxfam har redovisat globala siffror som visar att 82% av tillväxten i världsekonomin förra året tillföll en hundradel av befolkningarna, medan den fattigaste halvan av jordens befolkning inte fick någon del av tillväxten. Sverige med sin globalistiska politik utgör inget undantag. Här växer klyftorna mellan de allra rikaste och resten av befolkningen precis som i omvärlden. Den här utvecklingen har nu gått så långt att en majoritet av befolkningen snart kommer att ifrågasätta värdet av ekonomisk tillväxt. De får ju ändå ingen del av den.

Idag kan vi läsa att SSU:s ordförande Philip Botström tycker att Stefan Löfven och Magdalena Andersson har varit alldeles för fega mot de rikaste i Sverige och han menar att vi kommer inte att vinna valet på att huka oss för de rikaste gubbarna i…

View original post 533 fler ord

Globalisternas egen krigsmaskin

anthropocene

En vanlig vanföreställning bland mina vänner är att USA med sin enorma krigsmakt och underrättelseapparat står för försvaret av demokrati och en fri värld. Det är mot den bakgrunden som många tror att vi skulle vara tryggare vid en militärallians med USA genom att vara med i NATO. Problemet är bara att föreställningen om USA/NATO:s krigsmakt som frihetens försvarare är fullständigt galen. Den här krigsmaskinen används ju inte alls för försvaret av demokrati och frihet.

Den amerikanska maktapparaten med sina uppåt tusen baser och tiotusentals agenter runt om i världen, har ju vid upprepade tillfällen visat sig vara allt annat än försvarare av demokrati och frihet. Istället är man organiserad för att försvara den styrande hyperförmögna elitens, de globala företagens och bankernas ekonomiska intressen runt hela jorden. Den rollen övertog man från britterna under 1900-talet. Tidigare hade deras Royal Navy spelat samma roll som försvarare av de rikas utplundring av…

View original post 1 125 fler ord

NATO kan inte skydda oss mot Rysslands växande makt

anthropocene

I en ledare i gårdagens DI skrev chefredaktören PM Nilsson om en plan för att ta sig an Ryssland. Jag har tidigare lärt känna PM som en ytterst kompetent och omdömesgill journalist, men i den här ledaren har han ohämmat hängivit sig till önsketänkande och ren desinformation. Ledaren var givetvis föranledd av det ryska presidentvalet i söndags.

I valet fick Putin 77 procent av rösterna och valdeltagandet var hyggliga 67% trots att alla visste att Putins seger var säkrad. Det innebär att Putin fick aktivt stöd av över 50 procent av alla röstberättigade, en prestation som ingen västlig ledare kommer i närheten av. Ryska folket gick och röstade mest för att demonstrera sitt stöd för presidenten. Som en jämförelse kan vi konstatera att i USA:s presidentval 2016 var valdeltagandet 53 procent, vilket innebär att Trump blev aktivt vald av mindre än en fjärdedel av de röstberättigade. Hur våra västliga…

View original post 1 127 fler ord

Livets vatten

The Way of Reason

Det är förlockande att tänka sig att den allvarliga situation som Sverige, och i varierande grad hela Västvärlden, befinner sig i är en ny och okänd siutation, som inte låter sig beskrivas med etablerade begrepp, som inte går att analysera enligt kända mönster. Denna förlockelse är emellertid av precis samma typ som de förlockelser som har orsakat problemen. Historier som inte bara beskriver Sveriges svårigheter utan också hur man kan hantera dem och växa av krisen är kända och upptecknade om och om igen sedan skriften först uppfanns, och antagligen berättades de långt, långt innan dess. Jag talar inte om de enskilda detaljerna i situationen och hur de yttrar sig i vardagen, utan om den typ av samhälleliga misslyckanden som de i en rationell och övergripande analys representerar.

”Den (nödvändiga) begränsning av [saker och situationers möjliga] betydelse [1] som är typisk för en given kultur är en följd av den…

View original post 391 fler ord